De casemanager: persoonlijke begeleiding

Het eerste aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers

Kopje thee casemanager

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden is best ingewikkeld. Een casemanager helpt hierbij. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Wat doet een casemanager?

Een casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat. Een casemanager staat naast een persoon en diens naasten met een somatische of psychosociale problematiek vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij:

  • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
  • Het regelen van zorg en begeleiding;
  • Het bieden van materiële en immateriële begeleiding.
  • Bieden van omgangsadviezen
  • Trajectbegeleiding bij dementie aan cliënt en diens naasten.

Mantelzorgers